Elektryk

elektryk

Zawód elektryk jest zawodem atrakcyjnym i poszukiwanym na rynku pracy, ponieważ nie istnieją dziedziny w których nie potrzebna była by energia elektryczna.

Czy wyobrażasz sobie swój świat bez energii elektrycznej? Na pewno nie, bo jest to jedna z najczęściej wykorzystywanych form energii w przyrodzie.

Zawód elektryka, to zawód przyszłości, dający wiele wyzwań i możliwości samorealizacji.

Nasza szkoła ma długie tradycje w kształceniu w zawodach elektrycznych.

Elektryk może zajmować się:

  • naprawą i konserwacją elektrycznego sprzętu gospodarstwa domowego,

  • naprawą i przezwajaniem silników elektrycznych,

  • wykonaniem instalacji elektrycznych,

  • kładzie kable i podłącza urządzenia elektryczne a następnie czuwa nad ich poprawną pracą,

  • naprawą uszkodzonych elementów w rozdzielniach energii elektrycznej.

Podział zawodu na obszary zwane kwalifikacjami pozwala na przygotowanie absolwenta mobilnego na rynku pracy. Zawód elektryk podzielony został na dwie kwalifikacje.

  • E.7. Montaż i konserwacja maszyn i urządzeń elektrycznych – pozwala na znalezienie pracy w zakładach produkcyjnych o różnej specjalności, w punktach serwisu i naprawy maszyn i urządzeń elektrycznych oraz działach technicznych dużych firm, czyli wszędzie tam gdzie wykorzystywane są maszyny i urządzenia elektryczne.

  • E.8. Montaż i konserwacja instalacji elektrycznych – pozwala na znalezienie pracy przy wykonywaniu instalacji elektrycznych w obiektach o różnym przeznaczeniu, pozawala również na samorealizację i stworzenie własnej firmy elektroinstalacyjnej.

Elektryk może pracować w zakładach wytwarzających, przetwarzających i przesyłających energię elektryczną, we wszystkich zakładach wykorzystujących energię elektryczną, zakładach produkujących maszyny i urządzenia elektroenergetyczne, zakładach naprawiających maszyny i urządzenia elektryczne i elektroenergetyczne oraz sprzęt elektryczny powszechnego użytku. Po uzyskaniu uprawnień może również wykonywać instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.

Ucząc się w zawodzie elektryk praca zawsze się dla Ciebie znajdzie.

Jak zostać elektrykiem?

Chcesz zostać elektrykiem? Sprawdź czy masz szanse na znalezienie pracy i jakie wymagania należy spełnić. Dowiedz się wszystkiego o tym zawodzie.

Elektrycy zajmują się m.in. naprawą instalacji elektrycznych. By wykonywać ten zawód, wcale nie jest potrzebne specjalistyczne wykształcenie, choć ci, którzy zdecydują się takie zdobyć, z pewnością mogą liczyć na lepiej płatną pracę.

Elektryk – opis zawodu

Elektrycy w codziennej pracy mają kontakt z instalacjami elektrycznymi. Zajmują się ich montażem, naprawą czy cykliczną konserwacją. Część osób pracujących w branży zajmuje się naprawą linii napowietrznych, jeszcze inni mogą specjalizować się w podłączaniu urządzeń elektrycznych. Zapomnieć nie można również o elektrykach pracujących np. z silnikami elektrycznymi. W praktyce zatem elektryk to zawód, który ma niejedno oblicze, a zdecydowana większość osób posiadających uprawnienia elektryka decyduje się na specjalizację.

Osoby, które myślą o zawodzie elektryka, powinny mieć świadomość, że zatrudnienia mogą szukać w wielu firmach, np. budowlanych. Dokumenty aplikacyjne można złożyć również do pogotowia energetycznego czy warsztatu samochodowego. Część elektryków prowadzi własną działalność gospodarczą – wówczas najczęściej oferują oni swoje usługi klientom indywidualnym lub decydują się na pracę w charakterze podwykonawcy.

Elektryk – wykształcenie

Aby zostać elektrykiem, wystarczy skończyć szkołę zawodową. Osoby zainteresowane dalszym kształceniem mogą zdecydować się na technikum o tym profilu lub podjąć studia inżynierskie. Po skończeniu studiów, przyszły elektryk może być odpowiedzialny za pracę całej grupy elektryków w danym zakładzie pracy.

Brak wykształcenia nie oznacza jednak, że nie można wykonywać tego zawodu. Przeciwnie, elektrykiem mogą zostać także osoby po nabyciu odpowiednich uprawień. Takie uprawnienia zdobyć można w ośrodkach egzaminacyjnych. Przykładem jest Stowarzyszenie Elektryków Polskich. W praktyce zatem droga do zawodu elektryka jest otwarta dla każdego zainteresowanego.

Kto nadaje się na elektryka?

Z uwagi na odpowiedzialność ciążącą na elektryku, tego zawodu nie mogą wykonywać wszyscy. Z pewnością największe szanse na osiągnięcie sukcesu w tej branży mają osoby, które lubią matematykę i przedmioty ścisłe. One bowiem najszybciej będą w stanie opanować materiał, który jest niezbędny do tego, by zdobyć stosowne uprawnienia.

O wykonywaniu zawodu elektryka powinny pomyśleć osoby skrupulatne i odpowiedzialne. Nie bez znaczenia jest podzielność uwagi czy umiejętność analitycznego myślenia. Przyda się również koncentracja na zadaniu i dążenie do jego zrealizowania.

Pamiętać trzeba również o sprawności fizycznej. Choć ten wymóg nie dotyczy wszystkich elektryków, to ponadprzeciętną sprawnością powinny wykazać się osoby, które zamierzają np. naprawiać linie nadziemne. W przypadku pracy o takim charakterze, pamiętać trzeba o posiadaniu uprawnień do pracy na wysokościach – takich z pewnością nie otrzymają osoby cierpiące na lęk wysokości.

Ile zarabia elektryk?

Zarobki elektryków są zróżnicowane, a wszystko zależy od tego, gdzie pracują. Najmniej zarobią ci, którzy pracują w prywatnych firmach – mogą liczyć na pensję i ewentualnie premie uznaniowe, jeżeli dokładnie wypełniają swoje obowiązki. Wyjątkiem są firmy, np. budowlane, które podpisują kontrakty na wykonanie prac za granicą. Wówczas elektryk może liczyć na znacznie wyższe zarobki i dodatki za pracę poza miejscem zamieszkania.

Elektrycy pracujący np. w pogotowiu energetycznym, mogą liczyć na dobre, stałe wynagrodzenie i dodatkowe benefity, np. służbowy samochód. Ponieważ są zatrudniani na podstawie umów o pracę, korzystają także z wszystkich przywilejów, jakie niesie podpisanie takiej umowy, np. możliwość skorzystania z płatnego urlopu wypoczynkowego.

Sporo, bo nawet do 10 tys. zł, mogą zarobić osoby prowadzące własną działalność gospodarczą. By jednak osiągać takie zarobki, elektryk będzie musiał nawiązać współpracę z wieloma podmiotami gospodarczymi, nie tylko osobami fizycznymi.

Elektryk – sytuacja na rynku pracy

Po otwarciu granic z Polski wyjechało wielu elektryków, którzy zdecydowali się na lepsze warunki pracy i płacy w krajach Europy Zachodniej. W Polsce brakuje osób wykonujących ten zawód, dlatego też nowi adepci są mile widziani. Choć początkowe zarobki mogą wydawać się mało atrakcyjne, wraz ze zdobywaniem doświadczenia, elektryk może zarabiać coraz więcej. To kolejny powód, dla którego warto pomyśleć o zdobyciu stosownych uprawnień i rozpoczęciu pracy w tym właśnie zawodzie.

Plusy i minusy pracy elektryka

+ konkretny zawód, który daje możliwość wyspecjalizowania się,

+ bardzo dobre zarobki już po kilku latach pracy,

+ możliwości rozwoju,

- duża odpowiedzialność,

- konieczność dokształcania się,

- praca niebezpieczna dla zdrowia.

Charakterystyka zawodu

Elektryk to osoba, która zajmuje się montażem, instalacją, konserwacją i naprawą instalacji elektrycznych. Do głównych obowiązków tego pracownika należą, m.in.: naprawy, diagnozowanie i instalowanie uszkodzeń elektrycznych oraz regulowanie parametrów ich pracy. A także wykonywanie przeglądów technicznych, konserwacji oraz napraw instalacji, maszyn i urządzeń elektrycznych, planowanie zakresu i harmonogramowanie prac remontowych, remont silników elektrycznych, wykonywanie pomiarów, prób po montażu. Poza tym musi oceniać też ich stan techniczny oraz projektować instalację elektryczną i sieci elektryczne. Warto zaznaczyć, że obowiązki elektryka zależą od specjalizacji pracownika i działu elektrotechnicznego, w jakim jest zatrudniony, a także specyfiki zakładu pracy.

Wymagania

Osoba na tym stanowisku musi posiadać minimum wykształcenie techniczne (elektryczne) oraz mieć uprawnienia SEP dla grupy 1 do 20 kV, a także prawo jazdy kategorii B. Ważną kwestią jest też doświadczenie w konserwacji, naprawach instalacji elektrycznych i wiedzę na temat automatyki przemysłowej. Elektryk powinien cechować się: umiejętnością analitycznego myślenia i rozwiązywania problemów oraz umiejętnością pracy w zespole, a także być dyspozycyjny, spostrzegawczy, dokładny, odporny na warunki środowiska pracy.

Warunki pracy

Osoba na tym stanowisku powinna mieć dobry stan zdrowia potwierdzony badaniem lekarskim. Miejscem pracy elektryka jest zakład pracy oraz praca w terenie. Zazwyczaj jest to praca zmianowa. Pracownik ten ma możliwość rozwoju zawodowego, awansu - począwszy od stanowiska robotniczego, a skończywszy na kierowniczym.

Możliwości zatrudnienia

Zawód elektryka zawsze będzie cieszył się dużą popularnością. Elektryk może znaleźć zatrudnienie w przemyśle (oświetlenie, silniki, instalacje, itp.), usługach - w warsztatach naprawczych urządzeń elektronicznych, serwisach, np. na stanowiskach: konserwatorów urządzeń i sprzętu elektrycznego, przy montażu, konserwacji, przy obsłudze urządzeń i sieci elektroenergetycznych, elektryk dyżurny, kierownik ds. gospodarki elektroenergetycznej.

Zarobki

Wysokość gratyfikacji zależy od zakładu pracy, obowiązków elektryka i położenia geograficznego zakładu pracy. Zarobki elektryka kształtują się od 2000 zł - 7000 zł.