Elektromechanik pojazdów samochodowych

Elektromechanik pojazdów samochodowych

Elektromechanik pojazdów samochodowych to osoba, która posiada oczywiście podstawowe wiadomości z budowy i obsługi pojazdów, ale także wiadomości i umiejętności w zakresie diagnostyki i naprawy elektrycznych i elektronicznych układów pojazdów samochodowych, na bieżąco aktualizuje swoje wiadomości i zdobywa nowe umiejętności.

Dynamiczny wzrost liczby pojazdów na drogach wymusza na gospodarce zwiększenie ilości specjalistów, którzy wykonując rzetelnie swoje zadania zawodowe zaspokoją zapotrzebowanie na usługi w branży motoryzacyjnej.

Elektromechanik pojazdów samochodowych pracuje najczęściej indywidualnie, chociaż podczas wykonywania niektórych zadań kontaktować się może z współpracownikami czy przełożonymi. Do jego najbliższych współpracowników należy mechanik samochodowy oraz lakiernik czy blacharz. Elektromechanik samochodowy najczęściej pracuje w warsztacie samochodowym.

Absolwent szkoły będzie przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

 • kontrolowaniu stanu technicznego zespołów i układów elektrycznych i mechanicznych w pojeździe,

 • przeprowadzaniu regulacji i konserwacji oraz diagnozowaniu usterek, miedzy innymi za pomocą zebrania danych z wielu kontrolnych czujników elektronicznych i z pamięci komputera pokładowego pojazdu w jego zespołach i układach elektrycznych i mechanicznych,

 • demontażu i montażu instalacji, układów elektrycznych i mechanicznych lub ich elementów występujących w pojeździe,

 • dokonywanie napraw lub wymiany zużytych części.

Rozwój elektrycznego i elektronicznego wyposażenia pojazdów samochodowych wymaga od elektromechanika pojazdów samochodowych odpowiedzialności związanej z poziomem oferowanych usług.

Dlatego ucząc się w zawodzie elektromechanik pojazdów samochodowych absolwent będzie dodatkowo potrafił:

 • sprawdzać stan techniczny instalacji elektrycznej pojazdów samochodowych,
 • wykonywać montażu i demontażu instalacji elektrycznych samochodów,
 • przeprowadzać konserwacje i przeglądy okresowe wyposażenia elektrycznego i elektronicznego pojazdów samochodowych,
 • lokalizować i usuwać uszkodzenia w układach elektronicznych pojazdów samochodowych.

W zawodzie elektromechanik pojazdów samochodowych uczniowie kształcą się w jednej kwalifikacji:

M. 12 Diagnozowanie oraz naprawa elektrycznych i elektronicznych układów pojazdów samochodowych

Elektromechanik pojazdów samochodowych może podejmować pracę w:

 • zakładach naprawy pojazdów samochodowych,

 • stacjach obsługi i stacjach kontroli pojazdów samochodowych,

 • autoryzowanych stacjach obsługi samochodów,

 • zakładach, w których są produkowane pojazdy samochodowe oraz ich części,

 • placówkach handlowych.

Uczniowie którzy zdecydują się na ten kierunek mają możliwość uzyskania prawa jazdy na kursie obejmującym naukę przepisów ruchu drogowego i techniki kierowania pojazdami.