Technik pojazdów samochodowych

Technik pojazdów samochodowych

Technik pojazdów samochodowych zajmuje się obsługą współczesnych pojazdów spalinowych i elektrycznych. Jest osobą poszukiwaną na rynku pracy, ponieważ z roku na rok wzrasta liczba pojazdów w Polsce i na Świecie. Kształcący się w tym kierunku uczniowie stają się specjalistami z dziedziny naprawy i eksploatacji pojazdów samochodowych oraz diagnostyki.

Kształcenie w zawodzie technik pojazdów samochodowych obejmuje zajęcia z przedmiotów zawodowych:

 • podstaw konstrukcji maszyn

 • przepisów ruchu drogowego w zakresie kategorii B

 • technologii napraw zespołów i podzespołów mechanicznych pojazdów samochodowych

 • technologii napraw elektrycznych i elektronicznych układów pojazdów samochodowych

 • działalności gospodarczej w branży samochodowej

 • języka obcego w branży samochodowej

 • techniki wytwarzania

 • organizacji obsługi i naprawy pojazdów samochodowych

Specjalistyczne wiadomości i umiejętności uczeń nabywa w pracowniach na zajęciach: naprawy zespołów i podzespołów pojazdów samochodowych oraz naprawy elektrycznych i elektronicznych układów pojazdów samochodowych.

Praktyczne umiejętności w zakresie budowy, obsługi i naprawy pojazdów samochodowych uczeń nabywa w trakcie zajęć praktycznych w klasie III w wybranych firmach samochodowych Płocka oraz powiatu płockiego. W trakcie miesięcznej praktyki zawodowej w starannie dobranych zakładach pracy uczeń ma możliwość poznania ich zasad funkcjonowania.

Najlepsi uczniowie mają możliwość udziału w praktykach zagranicznych z programu Unii Europejskiej Erasmus Plus, które są potwierdzone Unijnym Certyfikatem Europass Mobilność.

Uczniowie którzy zdecydują się na ten kierunek, w drugiej klasie, mają możliwość uczestniczenia w bezpłatnym kursie prawo jazdy kat. B

Kształcenie jest podsumowane egzaminem państwowym z danych kwalifikacji przed Okręgową Komisję Egzaminacyjną w Warszawie. Z uwagi na to, że jesteśmy Regionalnym Ośrodkiem Egzaminacyjnym egzaminy te organizowane są w naszej szkole i obejmują wiedzę oraz umiejętności z zakresu dwóch kwalifikacji:

MG.18 - Diagnozowanie i naprawa podzespołów i zespołów pojazdów samochodowych

MG. 43 - Organizacja i prowadzenie procesu obsługi pojazdów samochodowych

Po ich zdaniu każdy uczeń/absolwent uzyskuje dyplom technika pojazdów samochodowych w języku polskim, języku angielskim oraz wybranym języku obcym.

W trakcie procesu kształcenia umożliwiamy również całkowicie bezpłatnie zdobycie dodatkowych kwalifikacji, potwierdzonych certyfikatami w zakresie umiejętności najbardziej pożądanych przez pracodawców na rynku pracy.

Po ukończeniu szkoły istnieje realna możliwość łatwego i szybkiego zatrudnienia w:

 • stacjach obsługi pojazdów samochodowych

 • zakładach produkcyjnych i naprawczych pojazdów samochodowych

 • stacjach kontroli pojazdów

 • przedsiębiorstwach transportu samochodowego

 • instytucjach zajmujących się obrotem pojazdami samochodowymi i ich częściami

 • instytucjach zajmujących się ewidencją pojazdów samochodowych

 • instytucjach zajmujących ubezpieczeniami komunikacyjnym

 • przedsiębiorstwach doradztwa technicznego dotyczącego motoryzacji