Konstrukcje naszych uczniów

Koło innowacji technologicznych

Rekuparator energii IWIS 2015

W dniach 12 – 14 października 2015 roku uczniowie Bartosz Kłysiak, Adam Jagielski i Łukasz Redliński wraz z wychowawcą Jarosławem Rumianowskim wzięli udział w 9 Międzynarodowej Warszawskiej Wystawie Wynalazków organizowanej przez Stowarzyszenie Polskich Wynalazców i Racjonalizatorów, Urząd Patentowy Rzeczpospolitej Polskiej oraz Politechnikę Warszawską. Podczas wystawy uczniowie pod okiem wychowawcy przedstawili innowacyjną myśl technologiczną p.t. „Rekuperator energii”. Prezentowane rozwiązanie konstrukcyjne zostało nagrodzone ZŁOTYM MEDALEM.