Energa Operator S.A

W dniu 21 grudnia 2017 r. w Gmachu Zespołu Szkół Zawodowych im. Marii Skłodowskiej-Curie w Płocku została uroczyście podpisana Umowa o współpracy pomiędzy Energa-Operator Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku a Zespołem Szkół Zawodowych im. Marii Skłodowskiej - Curie w Płocku.

Bank Żywności w Płocku

W dniu 01 lutego 2017 r. została podpisana umowa o współpracy z Bankiem Żywności w Płocku. Umowa określa zasady postępowania w zakresie nieodpłatnej dystrybucji artykułów spożywczych wśród osób najbardziej potrzebujących i prowadzenie działań towarzyszących ...

Politechnika Warszawska Filia w Płocku

W dniu 15 grudnia 2016 r. o godzinie 11 w Sali Senatu Politechniki Warszawskiej Filia w Płocku zostało podpisane porozumienie o współpracy pomiędzy Politechniką Warszawską Filią w Płocku reprezentowaną przez prof. dr hab. inż. Janusza Zielińskiego – Prorektora Politechniki Warszawskiej ds. Filii w Płocku a Zespołem Szkół Zawodowych im. Marii Skłodowskiej–Curie w Płocku reprezentowanym przez mgr Annę Piekarską – Dyrektora Szkoły.

Orlen Serwis S.A.

Praktyki zawodowe u pracodawców to ważny i nieodzowny element nauczania uczniów technikum i zasadniczej szkoły zawodowej. Najczęściej to szkoła poszukuje partnerów do współpracy i przekonuje pracodawców do korzyści jakie płyną z praktyk uczniowskich. Toteż miłym zaskoczeniem była inicjatywa Orlen Serwisu S.A. by nawiązać
z naszą szkołą współpracę w tym zakresie.