Technik mechanik - materiały pomocne w przygotowaniu się do egzaminu

Kwalifikacja MG.20: Wykonywanie i naprawa elementów maszyn, urządzeń i narzędzi

arkusze.pl: Arkusze egzaminu w części praktycznej i teoretycznej z lat ubiegłych

Kwalifikacja MG.44: Organizacja i nadzorowanie procesów produkcji maszyn i urządzeń

arkusze.pl: Arkusze egzaminu w części praktycznej i teoretycznej z lat ubiegłych

Kwalifikacja MEC.08: Wykonywanie i naprawa elementów maszyn, urządzeń i narzędzi

Na chwilę obecną brak materiałów. 

Kwalifikacja MEC.09: Organizacja i nadzorowanie procesów produkcji maszyn i urządzeń

Na chwilę obecną brak materiałów.