Technik elektryk - materiały pomocne w przygotowaniu się do egzaminu

Kwalifikacja EE.05: Montaż, uruchamianie i konserwacja instalacji, maszyn i urządzeń elektrycznych

arkusze.pl: Arkusze egzaminu w części praktycznej i teoretycznej z lat ubiegłych

Kwalifikacja EE.26: Eksploatacja maszyn, urządzeń i instalacji elektrycznych

arkusze.pl: Arkusze egzaminu w części praktycznej i teoretycznej z lat ubiegłych

Kwalifikacja ELE.02: Montaż, uruchamianie i konserwacja instalacji, maszyn i urządzeń elektrycznych

Na chwilę obecną brak materiałów. 

Kwalifikacja ELE.05: Eksploatacja maszyn, urządzeń i instalacji elektrycznych

Na chwilę obecną brak materiałów.