Mechanik pojazdów samochodowych - materiały pomocne w przygotowaniu się do egzaminu

Kwalifikacja MG.18: Diagnozowanie i naprawa podzespołów i zespołów pojazdów samochodowych

arkusze.pl: Arkusze egzaminu w części praktycznej i teoretycznej z lat ubiegłych

Kwalifikacja MOT.05: Obsługa, diagnozowanie oraz naprawa pojazdów samochodowych

Na chwilę obecną brak materiałów.