Dyrekcja Zespołu Szkół Zawodowych
im. Marii Skłodowskiej-Curie w Płocku

Dyrektor

Paweł Witkowski

tel. 24 366 99 91
Dyrektor przyjmuje interesantów od poniedziałku do piątku, po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym

 

Zastępca dyrektora 

Katarzyna Ciećwierz

tel. 24 366 99 91 wew. 11

 

Kierownik Szkolenia Praktycznego

Jakub Łopatowski

tel. 24 366 99 91 wew. 26