Elektryk - materiały pomocne w przygotowaniu się do egzaminu

Kwalifikacja EE.05: Montaż, uruchamianie i konserwacja instalacji, maszyn i urządzeń elektrycznych

arkusze.pl: Arkusze egzaminu w części praktycznej i teoretycznej z lat ubiegłych

Kwalifikacja ELE.02: Montaż, uruchamianie i konserwacja instalacji, maszyn i urządzeń elektrycznych

Na chwilę obecną brak materiałów.