Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Płocku.

 

Logo PWSZ w PłockuZespół Szkół Zawodowych im. M Skłodowskiej - Curie i Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Płocku współpracują ze sobą na wielu płaszczyznach. W dniu 11 grudnia 2011 r. przedstawiciele obu instytucji oświatowych podpisali porozumienie, które uregulowało formy współpracy.

Głównym celem porozumienia jest podnoszenie jakości kształcenia młodzieży oraz zachęcanie i motywowanie jej do kontynuowania nauki na poziomie wyższym. Cel jest realizowany poprzez objęcie opieką dydaktyczną i naukową uczniów i umożliwienie im oraz nauczycielom uczestnictwa w wykładach otwartych. Ponadto strony uczestniczą wzajemnie w ważnych uroczystościach i wydarzeniach.