Mikołaj z Miry i święty Mikołaj jakiego znamy dziś.

Był biskupem Myry w Licji - obecnie Turcja. W XI wieku krzyżowcy przewieźli jego relikwie do Bari we Włoszech. Św. Mikołaj był i jest świętym czczonym zarówno przez prawosławnych jak i przez chrześcijan na zachodzie, o czym świadczą liczne kościoły pod jego wezwaniem. W Krakowie kościół (od 1229 r.) i parafia (od 1327 r.) pod wezwaniem św.

Pacyfikacja kopalni „Wujek” – największa zbrodnia stanu wojennego.

Dziewięć ofiar śmiertelnych i kilkudziesięciu rannych – to bilans pacyfikacji strajkującej załogi kopalni „Wujek” w Katowicach, która miała miejsce 16 grudnia 1981 roku. Pacyfikację przeprowadziło ZOMO i wojsko po wprowadzeniu przez ekipę gen. Wojciecha Jaruzelskiego stanu wojennego.

Najmłodszy z zastrzelonych miał zaledwie 19 lat.

Stan wojenny w Polsce

Prezentacja przygotowana przez Koło Historyczne

Andrzejki

Prezentacja przygotowana przez Koło Historyczne

Powstanie Listopadowe

Prezentacja przygotowana przez Koło Historyczne